متن آهنگ پریزاد بنیامین بهادری + پخش آنلاین

2

متن آهنگ پریزاد بنیامین بهادری

نگارم گرفتارم به رفتارت
پریزاد
دچارم گرفتارم گرفتارت


نگارم گرفتارم به رفتارت
پریزاد
دچارم گرفتارم گرفتارت

دچارم به سحرِ پریخانه ات
به افسون نامت به افسانه ات
به جادوی چشمان میخانه ات
جان من  ، جانِ جان

چنان تو آتشی زیباوشی نادیده چشمانم
چو گویی شعله ای ، سر میکشی تو از گریبانم

اگر آشفته ام حرفی به تو ناگفته ام جانم
پریزادم غریبم آدمیزادم مرنجانم

متن آهنگ پریزاد بنیامین بهادری

چنان تو آتشی زیباوشی نادیده چشمانم
چو گویی شعله ای  سر میکشی تو از گریبانم

اگر آشفته ام حرفی به تو ناگفته ام جانم
پریزادم غریبم آدمیزادم مرنجانم


ترانه سرا : فرید احمدی

خواننده : بنیامین بهادری

1 of 1

Discussion2 دیدگاه

نظرات