خانه | ترانه های فارسی | خواننده | امیرحسین مقصودلو | قهرمان | متن آهنگ چرا امیر تتلو و رضا پیشرو + پخش آنلاین آهنگ
متن آهنگ چرا امیر تتلو و رضا پیشرو

متن آهنگ چرا امیر تتلو و رضا پیشرو + پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ چرا امیر تتلو و رضا پیشرو

من چرا چاقو گذاشتم تو کمرم
چرا استرس دارم
چرا ترس ُ از رو نبرم


چرا هنوز دلهره هست تو بدنم
چرا توهما منو از تو زدن و
چرا اومده هر چی انگشته و دست رو من

مگه نمی بینی مصدومم
اونم حواسش بود و
من و دید از قصد اومد

آدما میزنن
هر جا یه جور بیرحمن
تو رو نمی بیننت
اما یه روز می فهمن

چرا باس حس بره
دل دل اینهمه
منتظر چی ام من
چرا باز اسپری فلفل جیبمه
خب بره چی می جنگم

چرا ؟ مگه جنگله
چرا هر کی عین ما نی
یه لجنه انگله

چقد بده خدایی
چرا انقده قضاوته
مگه خداییم ؟

چرا تو خونه ی من دیگه بره تو جا نی
مگه خالق همه ی خونه ها خدا نی ؟

چرا نمیدیم بینمون یه تازه ورود راه
چرا نمی فهمیم داره غروب راه
چرا هی همو تنها میذاریم
بهم می خوره حالم از فاز فرود

چرا نمیدیم بینمون یه تازه ورود راه
چرا نمی فهمیم داره غروب راه
چرا هی همو تنها میذاریم
بهم میخوره حالم از فاز فرودگاه

چرا ضربان قلبم بالاست
چرا دلهره چرا ؟
چته چه مرگت شده
چته چه مرگت شده

چرا از محبت خالی شدیم
با اینکه دل پُره
چرا ؟
چته چه مرگت شده
چته چه مرگت …

درِ خونه وامیستم
امید نی برم تو
خونه تاریکه چرا
همه چیز من کو

اون همه چیز من بود
همه چیز من بود

چرا تا اینو فهمید
یهو بد و ولو شد

چرا زد شکوندش
همه پلای پشت ُ

چرا یهو چطو شد
چرا ندید جلوشُ

چرا نمیدیم بینمون یه تازه ورود راه
چرا نمی فهمیم داره غروب راه
چرا هی همو تنها میذاریم
بهم میخوره حالم از فاز فرود

متن آهنگ چرا امیر تتلو و رضا پیشرو

چرا نمیدیم بینمون یه تازه ورود راه
چرا نمی فهمیم داره غروب راه
چرا هی همو تنها میذاریم
بهم میخوره حالم از فاز فرودگاه

با قلب شیر
سر به زیر
جنگ دیو رفتم

محو این بردگی
تو صحنه گیر کردم

هر چی پیش رفتم و
تو ذره بین کردم

دویید بازم مقصد
دویید بازم مقصد

چه کرد این پسرک ولکرد
تو ورود ممنوعا
یه طرفه هی رفت
خاموش کرد این جهنم ساکت و سیلم

من زنده م رو پله های نفرت
تا انتهای ذهنم

این دیوونه هی رفت
چت زده تو برف
چند هزار و یک شب

ترسامو از بین بردم
میوزیک تمام زندگیمونه
بهش وسواس دارم
و حرصم خوردم
حسم محرز
اسمم کهنه س
چشمم پر برق

هی سخت تر شد و
من لذت بردم
انقد مُردم
فرشته ها بهم گفتن بشکن
من شکستم تو عشقم پختم

چرا پیاده رویهام زیاد شدن انقد
با یکی چش تو چش میشم
میخوام پای چششو سیاه کنم
نفرت گرفته قلبمو
عشقم گریه ش گرفت و تنهام گذاشت

نمی دونم الان کجاست
نمی دونه الان کجام
نمی دونم فردا کجام

چرا نمیدیم بینمون یه تازه ورود راه
چرا نمی فهمیم داره غروب راه
چرا هی همو تنها میذاریم
بهم میخوره حالم از فاز فرود

چرا نمیدیم بینمون یه تازه ورود راه
چرا نمی فهمیم داره غروب راه
چرا هی همو تنها میذاریم
بهم میخوره حالم از فاز فرودگاه


خواننده : امیرحسین مقصودلو – رضا پیشرو

۳ دیدگاه

  1. خوب بود ولی آهنگ نوازش بهتره
    این رضا پیشرو اگه نبود بهترم میشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.