رهی معیری

متن ترانه های رهی معیری

متن آهنگ داغ تنهایی علیرضا افتخاری + پخش آنلاین

متن آهنگ خواب پریشان علیرضا افتخاری

متن آهنگ داغ تنهایی علیرضا افتخاری آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد گرچه همچون برق از گرمی سراپا سوختم آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم بی تو ای آرام جان …

توضیحات بیشتر »

متن آهنگ شاهد افلاکی علیرضا افتخاری + پخش آنلاین

متن آهنگ خواب پریشان علیرضا افتخاری

متن آهنگ شاهد افلاکی علیرضا افتخاری چون زلف توئم جانا در عین پریشانی چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم …

توضیحات بیشتر »

متن آهنگ مبتلا علیرضا افتخاری + پخش آنلاین

متن آهنگ خواب پریشان علیرضا افتخاری

متن آهنگ مبتلا علیرضا افتخاری نه همزبانی نه همنوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی نوای منی بی نوای توئم بلای منی مبتلای توئم سرود منی چنگ و عود منی وجود منی تار و پود منی منم غباری …

توضیحات بیشتر »

متن آهنگ هوای تو علیرضا افتخاری + پخش آنلاین

متن آهنگ خواب پریشان علیرضا افتخاری

متن آهنگ هوای تو علیرضا افتخاری میروم و نمیرود از سر من هوای تو داده فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیرود نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من دیگر به لب نیاورم حدیث آشنایی شکسته در گلویم …

توضیحات بیشتر »

متن آهنگ شد خزان جواد بدیع زاده + پخش آنلاین

متن آهنگ پریوش جواد بدیع زاده

متن آهنگ شد خزان جواد بدیع زاده شد خزان گلشن آشنایی بازم آتش به جان زد جدایی عمر من ای گل طی شد بهر تو وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی با تو وفا کردم تا به تنم جان بود عشق و وفا داری با تو چه …

توضیحات بیشتر »