Tagged: زهرا عاملی

متن آهنگ با هم نبودیم مهدی یراحی

0

متن آهنگ با هم نبودیم

ما هیچ وقت با هم نبودیم
اتاقمون از هم سوا بود
اما کسی اینو نفهمید
این رازِ بین ما دو تا بود

این خونه آرامش نداره
با این که چیزی کم نداریم
یک عمر با من بودی اما
ما بچه ای از هم نداریم

ادامه مطلب

متن آهنگ عشق دوم احسان خواجه امیری

0

متن آهنگ عشق دوم

زندگی قبل تو با من بد بود
سرد و خسته بین مردم بودم
من به هرکسی رسیدم غم داشت
من همیشه عشق دوم بودم

یه نفر قبل من اینجا بوده
که من از خاطره هاش ترسیدم
این گناه من نبوده که تورو
یکمی دیرتر از اون دیدم

ادامه مطلب