Tagged: ba ham naboodim yarahi

متن آهنگ با هم نبودیم مهدی یراحی

0

متن آهنگ با هم نبودیم

ما هیچ وقت با هم نبودیم
اتاقمون از هم سوا بود
اما کسی اینو نفهمید
این رازِ بین ما دو تا بود

این خونه آرامش نداره
با این که چیزی کم نداریم
یک عمر با من بودی اما
ما بچه ای از هم نداریم

ادامه مطلب