Tagged: hargez babak jahanbakhsh

متن آهنگ هرگز بابک جهانبخش

0

متن آهنگ هرگز

کابوسی ام که خواب خوش تعبیر میشه
پروانه ای که توی پیله ش پیر میشه
یه زندگی درد کشیدم و شمردم
من زندگی کردنُ هم از یاد بردم

یه عمره با خودمم خوب تا نکردم
اونی که باید بشمُ پیدا نکردم
تو خلوتم هی از خودم شکست خوردم
هر سال شب تولدم دوباره مُردم

ادامه مطلب