Tagged: news

متن آهنگ از تنهایی می ترسم رضا یزدانی + پخش آنلاین آهنگ

0

متن آهنگ از تنهایی می ترسم رضا یزدانی

از کوچه های سوت و کور
از هرجایی می ترسم
از جاده های بی عبور
از تنهایی می ترسم

از سایه های در کمین
از سرنوشت از تقدیر
از پنجه های سردِ
مرگ و جدایی می ترسم

ادامه مطلب

۱ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱۰